Aspen miljöbensin

Aspen miljöbenin

Ett renare bränsle


Bensin som bensin, kanske du tänker. Och det är inte så konstigt. Man häller något i tanken, rycker i startsnöret och förr eller senare brukar motorn rassla igång.

Men riktigt så enkelt är det inte. Det finns många skillnader mellan alkylatbensin och den bensin som du tankar från pumpen på en helt vanlig bensinstation. Den viktigaste skillnaden är att alkylatbensinen är en extra ren form av bränsle. Alkylatbensinen tillverkas av gasformiga kolväten från fossila bränslen: en slags ångor eller gaser som uppstår vid raffinering av olja. Processen kallas alkylering, och innebär att överskottsgasen från råoljedestillationen och från krackningsanläggningen slås samman och bildar en alkylatvätska. Sedan blandar man i ytterligare några komponenter, och då har man fått det färdiga bränslet.

Det ger ett bränsle som är mycket renare än traditionell bensin. Innehållet av skadliga aromatiska kolväten som t. ex bensen och, polyaromater (PAH) är i stort sett obefintligt.

Om man jämför delar i en motor som körts med konventionell bensin och en motor som körts med Aspens alkylatbensin, kan man också tydligt se skillnaden. Motorn som körts med alkylatbensin är mycket renare, medan den andra motorn har betydligt mer sot och avlagringar på många ställen.

Vi säljer även Aspen på lösvikt, gäller både 4-takts- och 2-takts. Jämfört med vanlig bensin så sparar ni 7:-/litern.